Organy Fundacji

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu:

Bartłomiej Tkacz

Członkowie Zarządu:

Aleksandra Gaj

Joanna Wisła-Płonka

Rafał Grądys

Joanna Sachanbińska

Rada Fundacji