Kontakt

FUNDACJA RADCÓW PRAWNYCH B2B

UL. KRAKOWSKA nr 26 oficyna 45-075 OPOLE

KRS 0000670614 REGON: 366904301 NIP: 7543144681

rachunek bankowy: 12 1750 0012 0000 0000 3706 0968

mail: biuro@fundacjab2b.pl

Prezes Zarządu:

Bartłomiej Tkacz 509 077 326

Członkowie Zarządu:

Aleksandra Gaj 605 647 274

Joanna Wisła-Płonka 606 286 893

Rafał Grądys 510 565 710

Joanna Sachanbińska 501 082 310